Chính sách hoàn học phí

Chúng tôi cam kết mang kết cho học viên những khóa học chất lượng và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất thông qua các giờ học trên e-learning.edu.vn.

Chúng tôi có quy trình hoàn trả lại học phí nếu như có đơn đề nghị (trong vòng 7 ngày kể từ khi học viên thanh toán học phí) từ quý học viên như sau: