GIỚI THIỆU

 • Đây là khóa học nền tảng, nhằm giúp bạn ôn tập và hệ thống lại kiến thức cơ bản, để có thể đăng ký thi lấy chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, đồng thời, hỗ trợ việc tiếp thu dễ dàng các kiến thức Tin học chuyên sâu.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Sẽ rất hữu ích nếu bạn là: 
 • Các cán bộ, nhân viên, sinh viên có trình độ CNTT tương đương Chứng chỉ A có nhu cầu được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản để phục vụ cho nhu cầu công việc, học tập.
 • Học viên muốn hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản trong Tin học.
 
Bạn sẽ nhận được gì qua khóa học?
 • Xử lý thuần thục các thao tác làm việc và tiện ích trên môi trường Windows.
 • Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp với MS Word.
 • Tạo lập và trình bày dễ dàng các bảng tính trong Excel.
 • Hiểu rõ và biết cách ứng dụng trong thực tế các hàm và công thức tính toán trên Excel.
 • Xây dựng các bài trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint.
 
Bạn sẽ học những gì?
 • Sử dụng Windows Explorer
  • Giới thiệu
  • Tạo mới tập tin/thư mục
  • Thao tác tìm kiếm
  • Sao chép, di chuyển tập tin và thư mục
  • Đổi tên tập tin và thư mục
  • Xem, gán thuộc tính cho tập tin
  • Nén và giải nén
 • Soạn thảo văn bản với MS. Word
  • Giới thiệu
  • Chia cột báo (Columns)
  • Drop Cap
  • Borders and Shading
  • Bullet and Numbering
  • Tab stop
  • Picture – WordArt
  • Table
 • Thiết kế trang trình chiếu với MS. Powerpoint
  • Giới thiệu
  • Thao tác thêm, xóa slide
  • Chèn các đối tượng
  • Sử dụng định dạng Themes có sẵn
  • Thiết lập hiệu ứng
 • Các hàm cơ bản trong MS. Excel
  • Nhóm hàm kiểu số (INT, MOD)
  • Nhóm hàm kiểu chuỗi (LEFT, RIGHT, MID)
  • Nhóm hàm kiểu ngày (DAY, MONTH, YEAR)
  • Nhóm hàm điều kiện (IF, AND, OR)
  • Nhóm hàm thống kê có điều kiện (SUMIF, COUNTIF)
  • Nhóm hàm tìm kiếm (VLOOKUP, HLOOKUP)

GIẢNG VIÊN

Tô Trần Hồ Giảng

Tô Trần Hồ Giảng

Có trên 21 năm kinh nghiệp giảng dạy với bộ môn Tin học văn phòng.

Phương pháp giảng dạy: Nhiệt tình, quan tâm đến học viên; chú trọng cả giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành, để học viên nắm vững tất cả kỹ năng của môn học.

BÌNH LUẬN