GIỚI THIỆU

Ngôn ngữ C là một trong những ngôn ngữ lập trình rất mạnh, linh động, có khả năng thể hiện bất cứ ý tưởng nào, và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà lập trình chuyên nghiệp.

Nó có tính khả chuyển, ít thay đổi trên các hệ thống máy tính khác nhau, rõ ràng, cô đọng, và là ngôn ngữ lập trình đơn thể, tái sử dụng thông qua hàm.

Với nhiều ưu điểm như vậy, do đó, đừng nên bỏ lỡ khóa học online Lập trình C cơ bản của Trung tâm Tin học, nếu bạn quan tâm đến lập trình bằng ngôn ngữ này, vì:
 • Học để sử dụng thành thạo ngôn ngữ C,
 • Rèn luyện vững vàng tư duy lập trình, thuật giải với ngôn ngữ C,
 • Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Mục tiêu khóa học:
 • Người chưa từng biết bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào có thể làm quen và tiếp cận dễ dàng nhất.
 • Ôn tập và củng cố các kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản cho học viên.
 • Giúp học viên lấy lại căn bản và có thể tự tin tham gia các khóa học Lập trình viên.
 
Sẽ rất hữu ích nếu bạn là:
 • Người chưa từng biết qua các ngôn ngữ lập trình,
 • Người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các đối tượng quan tâm đến lập trình bằng ngôn ngữ C,
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp quan tâm, tìm hiểu về ngôn ngữ C.
 
Bạn sẽ nhận được gì qua khóa học?
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C,
 • Xây dựng các chương trình bằng ngôn ngữ C,
 • Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng.
 
Nội dung khóa học:
 • Các khái niệm cơ bản
  • Cấu trúc chương trình
  • Các kiểu dữ liệu cơ sở
  • Khai báo biến, khai báo hằng
  • Các toán tử và biểu thức
  • Các hàm và thư viện
  • Câu lệnh nhậ, xuất
  • Một số lưu ý khi lập trình
 • Các câu lệnh rẽ nhánh
  • Câu lệnh điều kiện: if … else …
  • Câu lệnh lựa chọn: switch … case …
 • Các câu lệnh lặp
  • while
  • do … while ();
  • for
 • Phương thức (hàm)
  • Khái niệm
  • Khai báo hàm
  • Lời gọi hàm
  • Nguyên tắc hoạt động của hàm
  • Biến cục bộ và biến toàn cục
  • Hàm kiểu void
  • Các cách truyền tham số cho hàm: truyền tham trị, truyền tham trỏ
  • Con trỏ
  • Nguyên mẫu hàm

GIẢNG VIÊN

Kiều My

Kiều My

Tốt nghiệp loại giỏi từ khoa Toán Tin trường Đại học Sư Phạm TP.HCM.
Từng giảng dạy ở trường Phổ thông Năng Khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM.
Đang làm việc về các lĩnh vực: giảng dạy lập trình và thuật toán, các dự án phần mềm và website, hệ thống lập trình nhúng và mạch điều khiển arduino, các sản phẩm thiết bị tự động.
Phong cách giảng dạy: Nhiệt tình, thân thiện, dễ hiểu, khoa học và giải đáp tất cả các thắc mắc của học viên.

BÌNH LUẬN