GIỚI THIỆU

 • JavaScript là ngôn ngữ Client-side script hoạt động trên trình duyệt của người dùng, được chia sẻ xử lý trong ứng dụng web, và giúp tạo các hiệu ứng, tương tác cho trang web.
 • Để tạo ra một trang web có tính tương tác và những hiệu ứng thì không thể thiếu một thành phần cực kỳ quan trọng đó là JavaScript.
 • Vì vậy, bạn còn suy nghĩ gì nữa, hãy đến với Trung Tâm Tin Học qua khóa học trực tuyến Lập trình ứng dụng Web với JavaScript để trở thành một lập trình viên có những kiến thức cần thiết nhằm có thể tận dụng các tính năng mà JavaScript tạo ra vì mục tiêu trang trí cho các website thêm sinh động.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Mục tiêu khóa học:
 • Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng web bằng JavaScript.
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng tổ chức và xây dựng các môi trường, tạo server, dịch vụ,.. để lập trình ứng dụng web với JavaScript.
 • Xây dựng cơ sở vững chắc trong lập trình ứng dụng web với JavaScript giúp phát triển kỹ năng lập trình ở cấp cao hơn.
Sẽ rất hữu ích nếu bạn:
 • Học sinh đã tốt nghiệp PTTH; sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.
 • Những người làm việc trong lĩnh vực CNTT có định hướng sẽ lập trình ứng dụng web với JavaScript.
Bạn sẽ nhận được gì qua khóa học?
 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về mô hình hoạt động cũng như các câu lệnh.
 • Nắm vững các phiên bản về ứng dụng; các biến cơ sở như chuỗi, số, ngày,...; biến đối tượng; biến danh sách.
 • Rèn luyện kỹ năng về lập trình ứng dụng qua các bài thực hành và đồ án.
Bạn sẽ học những gì?
 • Các phiên bản ứng dụng
 • Các khái niện cơ bản
 • Biến cơ sở
 • Biến đối tượng
 • Biến danh sách
 • Đồ án

GIẢNG VIÊN

BÌNH LUẬN